renata_woroniecka

PL

Renata Woroniecka jest absolwentką Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiowała również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmowała się fotografią ilustracyjną, reklamową oraz fotoreportażem współpracując z wydawnictwami prasowymi, agencjami fotograficznymi i reklamowymi.

Od piętnastu lat zajmuje się dydaktyką w zakresie teorii fotografii, komunikacji wizualnej oraz fotografii studyjnej. Jest wykładowcą w Katedrze Fotografii i Genologii na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie.

Realizuje autorskie projekty z obszaru fotografii kreacyjnej i dokumentalnej. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF).

ENG

Renata Woroniecka is a graduate of the Multimedia Communication Faculty of the Academy of Fine Arts in Poznań. She also studied philosophy at the University of Warsaw. Over the course of her career she has co-operated with a number of publishing houses, photographic and advertising agencies specialising in illustrative and commercial photography and well as photo report.

She has been teaching the theory of photography, visual photography and studio photography for 15 years now at the Department of Photography at the Faculty of Journalism, Information and Book Studies at the University of Warsaw as well as at Phototechnical School in Warsaw.

She also carries out her own projects in the field of creational and documentary photography. She presented her works at individual and group exhibitions.

She is a member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF).